Second Tuesday

Vandaag moesten we op school een proefpresentatie houden voor de klas, om te bepalen welke van de presentaties over ‘Emerging technologies’ nogmaals gehouden mochten worden op Second Tuesday! Second Tuesday is elke tweede dinsdag in de maand in Motel Goes en is een bijeenkomst van Zeeuwse Vereniging voor ICT Ondernemers. Ik en Sjoerd hadden het onderwerp ‘Software as a Service’ gekozen, wat een erg breed onderwerp is en wat helemaal ‘hot’ wordt momenteel, aangezien de trend toch is om richting web-services te gaan 🙂 .

Van de 6 presentaties werden er 2 uitgekozen, om de presentatie op deze dag te houden waar een groot aantal (afgevaardigden van) ICT ondernemers uit zeeland zitten en daarnaast ook andere bezoekers welke interesse hebben voor (professionele) IT-toepassingen..

Continue reading “Second Tuesday”